Milyen minősítéseket kaphatunk a könyvvizsgálói jelentés során?

A vállalkozások tulajdonosai sokan úgy ismerik a könyvvizsgálót, mint a személyt, aki a könyvvizsgálói jelentést írja. Ez igaz, de látni kell, hogy ennél a feladat jóval összetettebb: a könyvvizsgálói jelentés a könyvvizsgálói munka folyamatának végeredménye, mondhatni ez teszi fel a koronát a teljes eljárásra.

A folyamat célja, hogy a könyvvizsgáló véleményt tudjon kialakítani arról, hogy a vizsgált beszámoló megbízható és valós képet ad-e a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint ellenőrzi, hogy a beszámolót az alkalmazott beszámoló-készítési elvekkel összhangban készítette-e el a vállalkozás.

A könyvvizsgálat rendjét, módszereit, a bizonyítékgyűjtés szabályait és a vélemény kialakításának módját a Könyvvizsgálati Standardok tartalmazzák. A könyvvizsgálónak elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szereznie arról, hogy a megbízó éves beszámolója a követelmények szerint készült. A könyvvizsgáló felel azért, hogy a véleményét kellő bizonyosság alapján alakítsa ki. A könyvvizsgálati jelentés formája is kötött, attól függően, hogy a könyvvizsgáló a munkafolyamatban milyen véleményre jutott.

A fentiek alapján beszélhetünk minősítés nélküli, illetve minősített könyvvizsgálói jelentésről.

A minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentés

Abban az esetben, ha a könyvvizsgáló a könyvvizsgálati munka folyamán arra a következtetésre jut, hogy

  • az elkészült beszámoló a valóságnak megfelelő és korrekt képet ad vállalkozásról és
  • és az alkalmazott a beszámoló készítési elvekkel összhangban van,

akkor ezt a véleményt a könyvvizsgáló a jelentésében úgy fejezi ki pozitív formában, hogy magas fokú, de nem abszolút bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámoló lényeges hibás állításoktól mentes.

A köznyelv ezt a minősítés nélküli jelentést hívja „Tiszta jelentésnek”

 A minősített könyvvizsgálói jelentés

A könyvvizsgálói jelentés minősítésének két oka lehet:

1. A könyvvizsgáló a munkafolyamat során juthat arra a véleményre, hogy bár a bizonyíték gyűjtést teljeskörűen sikerült megvalósítani, de a pénzügyi kimutatások egésze nem mentes a lényeges hibás állításoktól, vagyis:

  • A beszámoló NEM AD megbízható és valós képet a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, vagy a
  • A beszámolót NEM az alkalmazott beszámoló készítési elvekkel összhangban készítette el a vállalkozás.

2. A könyvvizsgáló nem tud meggyőződni arról, mert nem tud elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni azon konklúzió levonásához, hogy a pénzügyi kimutatások egésze mentes a lényeges hibás állításoktól.

A hibák minősítése

A könyvvizsgálónak a fenti esetekben véleményt alkotnia, mivel ezek a hibák lényegesek, vagy lényegesek lehetnek, de erről nem tudott meggyőződni.

A vélemény így lehet:

  1. lényeges, de nem átfogó vagy,
  2. lényeges és átfogó.

A minősítés típusai

Korlátozott vélemény

Kiadására akkor kerül sor, amikor a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy minősítés nélküli vélemény nem adható, viszont a hatás(ok) vagy lehetséges hatás(ok) nem annyira lényeges(ek) és átfogó érvényű(ek), hogy a véleménynyilvánítás visszautasítására lenne szükség.

Véleménynyilvánítás visszautasítása

Ha a könyvvizsgáló nem képes elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a vélemény megalapozásához és arra a következtetésre jut, hogy a fel nem tárt, esetleges hibás állítások a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és egyben átfogóak lehetnek.

Ellenvélemény

A könyvvizsgálónak (ellenvéleményt tartalmazó elutasító záradékot) kell adni, ha a véleményeltérés olyan lényeges és átfogó hatású a pénzügyi kimutatások megítélése tekintetében, hogy a vélemény korlátozása már nem tárja fel kellőképpen a pénzügyi kimutatások félrevezető vagy hiányos jellegét.

Figyelemfelhívó megjegyzés

Ha a könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy vannak olyan kérdések, amelyeknek alapvető a fontosságuk abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a pénzügyi kimutatásokat figyelemfelhívó megjegyzést ad a könyvvizsgálói jelentéshez, de ez nem befolyásolja jelentés minősítését.

Minősített könyvvizsgálói jelentés hatása

Mint azt már előző cikkekből megismerhették (link), a beszámoló nem a tulajdonosoknak és nem az adóhivatalnak szól, hanem a gazdaság többi szereplőjének, így a célja, hogy informálja a vállalkozással partneri kapcsolatba kerülő más vállalkozásokat és ezzel bizalmat építsen a vállalkozással szemben.

Vagyis egy minősített jelentés ronthatja a vállalkozással szembeni bizalmat, amely megmutatkozhat abban, hogy

  • kizáródik a hitelezési lehetőségekből,
  • elutasítják, beszállítóként, vásárlóként nem,
  • vagy csak rövid haladékot kap.

Természetesen ez elkerülhető, ha vállalkozás vezetője figyelmet fordít a számviteli munkára, gondosan választja meg a könyvvizsgálót, akivel az egész év folyamán együtt tud működni annak érdekében, hogy a Beszámoló hűen tükrözze a vállalkozás működését, valós és hasznosítható adatokra épüljön, és a partnerekben/finanszírozókban bizalmat építsen.

Mivel fontos számunkra ügyfeleink és leendő ügyfeleink tájékoztatása, ezért lehetőséget kínálunk minden cégtulajdonos, vezető, pénzügyi vezető, könyvelő számára, hogy részt vegyen egy ingyenes online videó fórumon, ahol szabadon kérdezhet és ahol választ kaphat számviteli adózási és pénzügyi kérdéseire, illetve megoszthatja a tapasztalatait véleményét. A fórumra, amely szerdán kerül megrendezésre itt regisztrálhat.

Ha kérdése, amelyre választ keres személyes jellegű és nem szeretné megosztani a többi vállalkozóval, kérje díjmentes konzultációnkat.

KÉREM A KONZULTÁCIÓT >

KKV szektor #1 könyvvizsgáló szakembere

HOZD KI CÉGEDBŐL A MAXIMUMOT!

83%-a a cégvezetőknek csak akkor ismeri fel a bajt, amikor már túl késő. Mi összeállítottunk egy olyan komplex útmutatót, amivel a könyvvizsgálat leggyakoribb problémáit elkerülheted, sőt! Tűpontosan tervezhetsz ezentúl az extra bevétellel.

Töltsd le most a DÍJMENTES E-BOOK tudásanyagunkat!

LETÖLTÖM >